Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 13 2015

patrycjaw
4158 16e7 390
meating memos
patrycjaw
(32) tumblr
patrycjaw
zakochałam się <3
Reposted fromnieinteresujsiee nieinteresujsiee

December 21 2014

patrycjaw
Chwilami zazdroszczę im takiego codziennego, nudnego szczęścia, tylko z tego powodu, że są razem i patrzą na rośliny. Ja nigdy nikomu nie umiałam dać spokoju. Sobie też. 
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromciarka ciarka viaaleksandraky aleksandraky
patrycjaw
4014 bd81 390
Reposted frompesy pesy viajanealicejones janealicejones
patrycjaw
Posłuchaj, powiem to w ten sposób: dla mnie jesteś numerem jeden, a numer dwa nawet nie istnieje.
— Charles Bukowski, Kobiety
Reposted frommhsa mhsa viajanealicejones janealicejones

December 07 2014

patrycjaw
patrycjaw

December 02 2014

patrycjaw
Lecz żadna kołdra nie da tyle ciepła, co druga osoba obok.
— HuczuHucz - Gdzie wasze ciała porzucone
Reposted fromnowisgoog nowisgoog viazasia zasia
patrycjaw
Jest najlepszy, ale nigdy mu tego nie mówiłam.
— JamesBond, Świat to za mało, 1999
Reposted frommarysia marysia viazasia zasia
patrycjaw
2273 2c24 390
Reposted fromhavingdreams havingdreams viazasia zasia
patrycjaw
5750 c2c4 390
Reposted fromvelchomiq velchomiq viazasia zasia
patrycjaw
2764 41a4 390
Reposted fromflamesoflove flamesoflove viazasia zasia
patrycjaw

Są minuty w których przeżywamy więcej niż przez cale lata.

Reposted fromasiakk asiakk viazasia zasia
patrycjaw
Zgadza się. Nic mi nie wychodzi. Czasami boję się, że wszystko, co robiłam do tej pory, nie miało żadnego sensu. Miewam bardzo realistyczne sny, gwałtownie budzę się w środku nocy i przez jakiś czas nie mogę rozróżnić, co jest rzeczywistością, a co nią nie jest... Coś w tym rodzaju. Rozumiesz, o czym mówię?
— Haruki Murakami, "Sputnik Sweetheart"
Reposted fromfuckyou fuckyou viajanealicejones janealicejones
Jesteś piękna, ale nie chciałbym Cię przerżnąć, bo kiedy byłoby po wszystkim, nie chciałbym, żebyś czuła się zerżnięta. Chciałbym się z Tobą kochać i byłbym pewnie niezdarny i niezręczny, ale kiedy byłoby po wszystkim, chciałbym, żebyś czuła się kochana.
— James Frey (via hipotetycznie)
patrycjaw
Wróć między żywych. Wstań, odejdź stad i zapomnij o mnie. To nieprawda, iż istnieją rzeczy których się nie zapomina. Zapomina się i matkę, i ulicę, którą chodziło się do szkoły, i ulicę przy której był kościół. A potem zapomina się pierwszego mężczyznę, i ból, który ci sprawił, i śmierć rodziców, i grób rodziców. Zapomina się miasta które zostały spalone, i miliony ludzi, którzy zginęli w przekonaniu że są niewinni. I zapomina się nawet to ich głupie przekonanie o własnej niewinności. Dlaczego myślisz że uda Ci się zapamiętać jednego człowieka?
— Hłasko, Sowa, córka piekarza
Reposted fromKACHA KACHA viajanealicejones janealicejones
patrycjaw
patrycjaw
4916 78df 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajudyta judyta
patrycjaw
umarliśmy już tyle razy że teraz możemy tylko dumać czemu wciąż nam zależy.
— Charles Bukowski, stopy w ogień
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl